Display custom contact forms that integrate with Houzez CRM

When one of your visitors fill up this form the data will be stored in the Houzez CRM as new lead

Get In Touch

Fill out this form and one of our agents will be in touch with you soon


Display Latest & Featured Properties

With the features and filters provided with the Houzez widgets you can turn your visitors attention to the latest listings or the ones that are most profitable to buy at the moment.

Houzez offers a wide range of drag-and-drop widgets to assist you in designing your pages

Properties for Sale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. luctus ligula ac faucibus faucibus.

Properties for Rent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. luctus ligula ac faucibus faucibus.

Display Different Content Types

The Houzez Grids widgets allow you to display property cities, types, status, etc within different grid style variations, colors and typography options

Meet Our Agents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Chuyên gia BĐS , BĐS Đồng Nai
Chuyên gia môi giới mua bán – cho thuê nhà đất tại tỉnh Đồng...
Chuyên gia BĐS , BDS Long An
Chuyên gia môi giới mua bán – cho thuê nhà đất tại tỉnh Long...
Chuyên gia BĐS , BDS Sài Gòn
Chuyên gia môi giới mua bán – cho thuê nhà đất tại thành phố...
Chuyên gia BĐS , BĐS Bình Dương
Chuyên gia môi giới mua bán – cho thuê nhà đất tại tỉnh Bình...

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Uy tín - Chất lượng. Làm việc với thuenha123.com thật là thích.
bởi Châu Ngô
Đại lý Đồng Nai, BĐS Đồng Nai
Tận tâm - Chu đáo. thuenha123 chú tâm vào lợi ích của khách hàng. Khách hàng rất thích.
bởi Anh Lê
Đại lý Long An, BĐS Long An
Nhanh gọn và rõ ràng. Tiêu chí mà thuenha123.com đưa ra, chúng tôi cứ vậy mà hợp tác vui vẻ.
bởi Vi Nguyễn
Đại lý Bình Dương, BĐS Bình Dương

Compare listings

So sánh