Properties Slider

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 11.900.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 5
 • 56.7 (4.05x14)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 6.800.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • 45.1 (4.1x11)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Số 44, P.14, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Số 44, P.14, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.990.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 37 (4.1x9)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán nhà mặt tiền, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.700.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 39 (5.3x7.2)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.550.000.000đ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 34 (4x8.5)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 15.500.000.000đ
 • Giường: 0
 • Bồn tắm: 4
 • 68 (4x17)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán nhà mặt tiền, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 5.300.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 45.1 (4.1x11)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.900.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 5
 • 60 (4.02x14.67)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4.400.000.000đ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 43.2 (4x10.8)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Full Width

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 11.900.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 5
 • 56.7 (4.05x14)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 6.800.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • 45.1 (4.1x11)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Số 44, P.14, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Số 44, P.14, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.990.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 37 (4.1x9)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán nhà mặt tiền, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.700.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 39 (5.3x7.2)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Đường Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.550.000.000đ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 34 (4x8.5)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 15.500.000.000đ
 • Giường: 0
 • Bồn tắm: 4
 • 68 (4x17)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán nhà mặt tiền, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 5.300.000.000đ
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 4
 • 45.1 (4.1x11)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà đường Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7.900.000.000đ
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 5
 • 60 (4.02x14.67)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Bán nhà Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Đường Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4.400.000.000đ
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • 43.2 (4x10.8)m²
 • Mua bán nhà nguyên căn, Mua bán
3 tuần trước
Chi tiết

Compare listings

So sánh